Författararkiv: jakob okkels

Gemensam städdag i Tabor

Annonser

Publicerat i Uncategorized

Inbjudan till verklig ro och vila

Från dagens predikan i Tabor: Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Detta är ett av de ljuvliga ord som Jesus säger till den som arbetar och strävar och … Läs mer

Publicerat i Uncategorized

Jesu dop

Nedan från predikan i Tabor idag, 1 söndagen efter Trettondedagen med temat Jesu dop. Hon skall föda en son och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder. (Matt 1:21) Detta fick Josef … Läs mer

Publicerat i Söndagstankar

Vaksamhet och väntan

Nedan från predikan på söndagen före Domsöndagen. Predikotext Luk 12 :1-9, 32 När fruktan kommer över mig förtröstar jag på dig. (Ps 56:4) Kung David visste vart han skulle ta sin tillflykt när han drabbades av rädsla och fruktan. Han … Läs mer

Publicerat i Söndagstankar

Äkta och falsk fromhet

Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. (1 Pet 5:5-6) Jesus säger i dagens evangelium att var och en … Läs mer

Publicerat i Uncategorized

Vinstocken och grenarna

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Vi börjar alltid högmässan i den treenige Gudens namn. Det innebär inget mindre än att Gud själv är mitt ibland oss. Denna söndag firar vi Treenighetens mysterium. Den athanasianska trosbekännelsen uttrycker … Läs mer

Publicerat i Uncategorized

I ljuset av Jesu uppståndelse

Ett folk med fantastiska framtidsutsikter Petrus skriver i sitt första brev, v 1:3-4: Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till … Läs mer

Publicerat i Söndagstankar

I stället för oss

Det talas ibland om att människor söker Gud och att alla olika religioner är uttryck för detta sökandet. Bibeln anlägger ett annat perspektiv. Efter syndafallet är människan så vilsen att hon inte kan söka Gud. I Rom 2 där Paulus vill … Läs mer

Publicerat i Söndagstankar, Uncategorized

Bibelsyn och bibelbruk

Hur vi läser Bibeln beror i hög grad på hur vi tänker om den. I dag är det tyvärr många som läser Bibeln som en helt mänsklig bok, med människors tankar om Gud, eller som om bara vissa delar var … Läs mer

Publicerat i Undervisning

Kyrkans kännetecken

Under 2010 hade vi i Tabor en serie med undervisning och samtal om Kyrkans kännetecken. Det är nyttigt att fundera över och vara medveten om dessa frågor då vi ofta har så lätt att bara tänka organisation och struktur. Församlingar … Läs mer

Publicerat i Undervisning