Om

Vilka är vi?

Gudstjänstens centrum är mötet med Jesus, Guds Son. Genom Guds ord, dopet och nattvarden kommer Han till oss och vi dras in i gemenskapen med Honom och förnyas i tron. När Gud på så sätt möter oss med sin nåd är det naturligt att vi svarar i gudstjänstens bön och lovsång.

I Tabors missionshus i Kisa firas regelbundet (varannan söndag) gudstjänster på evangelisk-luthersk grund.

Välkommen du också!

Tabor byggdes under slutet av 1800-talet och ägdes fram till 2006 av en lokalförening inom Östra Smålands Missionsförening (ÖSM) då det togs över av nybildade Föreningen Tabors missionshus.

I november 2012 blev föreningen ansluten som en koinonia/gudstjänstgemenskap inom Missionsprovinsen. Gudstjänstgemenskapen och dess präst Jakob Okkels står därmed under biskop Roland Gustafssons tillsyn.

Var?

Vi finns på Grönedegatan 47 i Kisa.

Nattvardsbordet i Tabor

Till nattvardbordet i Tabor är var och en välkommen som är döpt och som tror och bekänner:
– att jag är en syndare som behöver nåd, förlåtelse och frälsning.
– att denna frälsning finns hos Jesus och att han är hela världens ende Frälsare.
– att Jesus är min Frälsare och att jag i nattvarden tar emot hans kropp och blod till syndernas förlåtelse
– att nattvardens bröd är Jesu Kristi kropp och vinet hans blod.

Gemenskapens präst finns tillgänglig för samtal/själavård/bikt.

Föreningens bankgiro: 5980-4260

Annonser