I stället för oss

Det talas ibland om att människor söker Gud och att alla olika religioner är uttryck för detta sökandet. Bibeln anlägger ett annat perspektiv. Efter syndafallet är människan så vilsen att hon inte kan söka Gud. I Rom 2 där Paulus vill visa att alla människor är syndare och i lika stort behov av frälsning citerar han följande från Gamla testamentet:

Ingen rättfärdig finns, inte en enda, ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud.  Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda.

Detta hade varit ett oerhört dysterst budskap om det var det enda Bibeln förmedlade. Allt vårt eget andliga sökande är i grund och botten ett sökande bort från Gud. Men genom hela Bibeln går liksom en röd tråd som handlar om att det vi människor inte förmådde, det gjorde Gud. Eftersom vi inte kunde komma till Gud, kom Gud till oss. Därför blev Gud människa i Jesus Kristus.

Men det räckte inte för Gud att bara bli människa. Det var omöjligt för oss syndiga, bristfulla, människor att komma i närheten av den helige och rene Guden. För att Gud som skapat oss skulle kunna ha gemenskap med oss var han tvungen att först göra oss rättfärdiga och heliga. Passionstiden och påsken handlar om Guds lösning på problemet. I Jesajas 53:e kapitel talas det profetiskt om Jesus och hans lidande och död:

Det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Staffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN på honom.

Alla människors skuld inför Gud är en gång för alla betalad! Jesus led i stället för oss! All synd för försonad, en fullkomlig rättfärdighet är vunnen åt hela världen! Gud skänker nu åt alla människor förlåtelse och evigt liv! Vill du ta emot denna gåva? Guds helige Ande vill tala med dig om detta, särskilt under den kommande påskhelgen, och på nytt påminna om att du frimodigt får tro och hålla fast vid att allt det Jesus gjort  gäller dig. Han vill tala till dig om att du behöver syndernas förlåtelse och att du får det genom Jesus.

Och kom ihåg Jesu löfte om att han är mitt ibland oss när vi samlas i hans namn!

Annonser
Det här inlägget postades i Söndagstankar, Uncategorized. Bokmärk permalänken.