Bibelsyn och bibelbruk

Hur vi läser Bibeln beror i hög grad på hur vi tänker om den. I dag är det tyvärr många som läser Bibeln som en helt mänsklig bok, med människors tankar om Gud, eller som om bara vissa delar var från Gud. När man läser på det sättet blir inte läsningen till verklig välsignelse.

Bibelns självvittnesbörd är att den i sin helhet är Guds ofelbara ord. Jesus betraktade hela Gamla testamentet som Guds ord och lärjungarna fick av Honom höra att den helige Ande skulle föra dem fram till hela sanningen (Joh 16:13). Det de skulle få veta är samlat i Nya testamentet. Och i slutet av Bibeln (Upp 22:18-19) varnas vi för att lägga till eller dra ifrån något av det som är skrivet, något som kan tillämpas på hela Bibeln.

2 Tim 3:16: Hela Skriften är utandad av Gud…

Rom 15:4: Allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning för att vi genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger skall bevara vårt hopp.

Matt 5:17-18: Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett.

Matt 24:35: Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå.

Joh 10:35: Skriften kan inte göras om intet.

G A Danell skrev följande tänkvärda ord: ”Den rätta bibelsynen är att alltmer få syn på Kristus i alla de heliga skrifterna. Det rätta bibelbruket är att vara på ständig upptäcktsfärd efter honom vid läsning och åhörandet.”

När vi läser Bibeln med Jesus som Skriftens ”stjärna och kärna” så kommer vi också till honom för att få liv (Joh 5:39). Det är en underbar sanning att hålla fast vid att Guds ord, Guds vilja, inte förändras utan är det samma oavsett hur vi har det. Guds ord visar oss Kristus och det håller att leva på och det håller också i mötet med döden. Att Guds ord inte kan förändras innebär att alla löften det ger om frälsning, syndernas förlåtelse och evigt liv genom Jesus är orubbliga. Den som kommer till Jesus för att bli frälst behöver alltså inte oroas för hur hon ska bli mottagen. Jesus säger: Den som kommer till mig skall jag aldrig någonsin kasta ut. (Joh 6:37)

Annonser
Det här inlägget postades i Undervisning. Bokmärk permalänken.