Kyrkans kännetecken

Under 2010 hade vi i Tabor en serie med undervisning och samtal om Kyrkans kännetecken. Det är nyttigt att fundera över och vara medveten om dessa frågor då vi ofta har så lätt att bara tänka organisation och struktur. Församlingar och kyrkor behöver en organisation, men den i sig är inget tillförlitligt tecken på att Kristi kyrka är närvarande.

Det grekiska ordet ekklesia, kyrka, betyder ”de som tagits ut”. Bengt Hägglund skriver i Trons mönster (Arcus, 1997, sid 89): ”Tillämpat på de kristna betecknar ordet en gemenskap av människor, som av Gud utvalts och kallats ut ur världen. Den primära manifestationen av denna gemenskap är gudstjänsten… Gudstjänsten åskådliggör inte endast lokalförsamlingens gemenskap utan också den inre, andliga gemenskap, som gränsöverskridande sträcker sig utöver jorden, liksom också till dem som levat före oss, de framfarna släkten av troende. Nattvarden firas till åminnelse av Kristus. Via den långa räckan av generationer kristna  och av ämbetsbärare förenar den de nu församlade nattvardsgästerna med den första, kring Mästaren samlade lärjungakretsen.”

I den apostoliska trosbekännelsen bekänner vi att ”vi tror … på en helig allmännelig (katolsk) kyrka, de heligas samfund”. Det finns alltså bara en Kyrka och den skapas av den helige Ande genom nådemedlen (Guds ord, dopet och nattvarden). Vi människor kan inte se var dess gränser går, alltså pröva människors hjärtan och fastställa vem som är kristen, men Gud känner alla medlemmar och de är skrivna i Livets bok. I 1878 års katekesutveckling ställs frågan: ”Var finns Kristi kyrka?” Svaret lyder: ”Kristi kyrka finns allestädes, där Guds ord rent och klart predikas och de heliga sakramenten efter Kristi ord och instiftelse utdelas.”

Även om Krisi kyrka är osynlig så finns det alltså synliga tecken på att den är närvarande. I boken ”Om koncilierna och kyrkan” räknade Martin Luther upp sju kännetecken på Kyrkan. Där vi ser dessa kännetecken vara i funktion kan vi förstå att Kyrkan är närvarande: Guds ord, dopet, nattvarden, nycklamakten, Ordets ämbete, bön och lovprisning och korset – lidandet för Kristi skull. Vid olika samlingar berörde vi dessa punkter och tanken är att publicera sammanfattningar här på bloggen framöver.

Annonser
Det här inlägget postades i Undervisning. Bokmärk permalänken.